Çeviri Çalışmalarım, Şiir

Nadim Gilani Divanı (Düz Metin Çeviri)

NADİM GİLANİ DİVANI (DÜZ METİN ÇEVİRİ)

Muzâri Bahri: Mef’ûlü /fâ’ilâtü / mefâ’îlü / fâ’ilün
– Kokuyu senin gülünden tanısın diye bahçe,
Senin saçlarına bağlamış rüzgarı.
– Kimsesizlikten, olur olmaz yere kalbim sızlıyor,

Devam Et