YAYIMLANAN MAKALELER VE ÇEVİRİLER

Tarih Bilimci Prof. Zehtabî Kirişçi ve Nasir Purpirar’ın Eserleri Üzerinden İran Tarihinin Gerçek Yüzü / Ümid Yazar [s.319]

Muhammed Taki Zehtabî (Kirişçi)’nin Eserleri Üzerinden İran ve Azerbaycan Türklüğünün Tarihselliği ve Kimlik Sorunu / Ümid Yazar [s.513]

İran’da Devlet Dili Olarak Türkçe’nin Kısa Tarihi / Mehran Baharlı [s.558] (ÇEVİRİ)

Kültürel Türk Mirası Olarak Nevruz Bayramı ve Güney Azerbaycan Türklerinde Nevruz Geleneği / Hüseyin Düzgün-Hasan Feyzullah Vahid [s.572] (ÇEVİRİ)

Farsça (Deri Farsçası) İran’da Yerli Dil mi Yoksa Yabancı Dil mi? / Hasan Raşidi [s.601] (ÇEVİRİ)