Dil Araştırmaları, Totemik Dil

Nostratik Dil Teorisi İçerisinde Altay Dilleri

Nostratik dil teorisi, isim babalığını Holger Pedersen’in yaptığı ve Ġlliç Svitıç tarafından geliştirilen; Afro-Asyatik, Kartvel, Elam-Dravit, Hint-Avrupa, Ural-Yukagir, Eskimo-Aleut, Altay,

Devam Et