Nostratik dil teorisi, isim babalığını Holger Pedersen’in yaptığı ve Ġlliç Svitıç tarafından geliştirilen; Afro-Asyatik, Kartvel, Elam-Dravit, Hint-Avrupa, Ural-Yukagir, Eskimo-Aleut, Altay,

Kore ve Japon dillerinin aynı kökene dayandığını savunan bir teoridir. Bu teoriye göre, günümüzdeki pek çok dil ailesi MÖ 14-10 bin yıllarında aynı kökene dayanıyordu. 8 bin yıl önce Altay dil grubu ana gruptan ayrıldı. Fakat günümüzde pek çok leksik unsur tarihî bağların tespit edilmesine yardımcı olmaktadır. Altay dilleri veya dil grubunun diğer dil aileleriyle olan bağları, örnek kelimelerle gösterilmektedir. Bu bağlantılar daha çok leksik unsurlarla sınırlı tutulmuştur.

Ekrem ARIKOĞLU

Nostratik-dil-teorisi-icerisinde-altay