Belgesel

Gölgesizler

Önerme

Bu 16 mm’lik belgesel türü film, Ankara Kızılay’da işportacılık yapan bazı mültecilerin örneği üzerinden yaşadıkları illerde yerel halkla uyum sağlama adına yaşadıkları deneyimleri söyleşi biçiminde  tespit ve görsel kayıta alınmasına yönelik bir çalışmadır.

Devam Et