gölgesizler

Önerme

Bu 16 mm’lik belgesel türü film, Ankara Kızılay’da işportacılık yapan bazı mültecilerin örneği üzerinden yaşadıkları illerde yerel halkla uyum sağlama adına yaşadıkları deneyimleri söyleşi biçiminde  tespit ve görsel kayıta alınmasına yönelik bir çalışmadır.

Kısa belgesel filmin amacı, Ankara Kızılay’da işportacılık yapan bazı mültecilerin örneği üzerinden sığınmacıların yaşadıkları zorlukları ve bu zorluklar karşısında geliştirdikleri girişimleri görselleştirmek amaçlanmıştır.
Kısa belgesel filmin tahmini süresi 4 dakika olup, film sesli ve renkli çekilecektir.

Hedef Kitle

Hedef kitleyi oluşturan gruplar en genel şekilde aşağıda verilmiştir.

  • Sivil Toplum Örgütleri (vakıf, dernek)
  • Medya (Yerel ve Ulusal basın)
  • Tüm Yaş Grupları
  • Cinsiyet (Erkek Kadın)
  • Eğitim durumu (Her Düzey)
  • Meslek (Herkes)
  • Coğrafi yerleşim (Bütün Bölgeler)

Belgesel Senaryosu (Metin)

Anlatıcı 

“GÖLGESİZLER” Belgeseli

Çekim-Görüntü 

Siyah fon üzerine Türkiye Cumhuriyeti haritası açılır.

Kamera, parlak kırmızı renkte Ankara iline doğru yaklaşır.

jenerik gider.

Ses

Klasik bir Anadolu türküsü

Çekim-Görüntü 

ZİNCİRLEME GEÇİŞ
Şerit halinde çeşitli etnik ve gruplardan sığınmacıların fotoğrafları ekrana yansır.

Dış – Karanfil Sokağı, merdivenler görünür.

Kamera, merdivenlerden çıkar, sokakta devam etmeye başlar.

Ekran beyazlaşır.

Karanfil Sokağında bir kaçışma başlar.

SES

Tempolu bir müzik yükselmeye başlar.

Çekim-Görüntü 
işportacılar büyük bir telaşla sokağın sağında solunda tezgahlarını açmaya başlarlar.

Kamera, satıcıların konuşurken ve otururken yüz mimiklerine odaklanır.

Kamera döner.

Bir sığınmacı bir koltukta oturup anılarını anlatırken görünür.

Sığınmacı anılarını anlatırken, karanfil sokağı görünür.

Ses

Bir türkü müziği çalmaya başlar…

Çekim-Görüntü 
Sığınmacı bir anısını veya bir konu üzerine düşüncesini anlatır.

Ekran beyazlaşır.

Kamera, Karanfil Sokağı satıcılarının konuşurken ve otururken yüz mimiklerine odaklanır.

İkinci sığınmacı bir koltukta oturup anılarını anlatırken görünür.

İkinci Sığınmacı anılarını anlatırken, karanfil sokağı görünür.

İkinci Sığınmacı bir anısını veya bir konu üzerine düşüncesini anlatır.

KARARMA