Altayistik Bağlamında Macarca-Türkçe Dil İlişkileri

Macarcanın, farklı dönemlerde, farklı Türk dilleriyle üç önemli dil ilişkisi olmuştur. Bu ilişkilerin en önemlisi, 5.-6. yüzyıllarda, Bulgar/Çuvaş tipi Türk dilleriyle başlamış olan ilişkidir ve bu konu Macar Türkolojisinin en önemli çalışma alanlarından biridir.

İkinci ilişki, Moğol istilasından sonra Kıpçak tipi Türk dilleriyle gerçekleşmiş olan ilişkidir. 2011 yılında yayımlanmış olan West Old Turkic adlı eserde, her iki döneme ait kopya sözcüklerin ayrılma ölçütleri verilmiştir. Üçüncü, yani Macarca-Osmanlıca ilişkisi döneminde alınan
sözcükler ise yine Macar Türkolojisi tarafından ayrı bir çalışma olarak yayımlanmıştır. Türkçe kökenli Macar kavim adları da yoğun Macar-Türk ilişkisinin bir başka kanıtıdır ve makalenin ikinci bölümünü de bu kavim adları üzerine yapılan çalışmalara ayrılmıştır.

MACARCA-TURKCE-DIL-ILISKILERI